UF Uppsala

Published February 10, 2023
I tisdags hade UF Uppsala äran att få hålla en gästföreläsning med Johan Molander! Det blev en lyckad föreläsning, där Johan delade med sig av sina tankar på UD, Ryssland och barnkonventionen och som avslutades med en frågestund för våra medlemmar. Johan fick då besvara frågor om livet som diplomat, hur man lyckas nå en liknande framgångssaga som han själv, och hur västvärlden hade kunnat förebygga Rysslands invasion av Ukraina. Medlemmarna på föreläsningen fick höra inspirerande berättelser, tankeväckande omvärldsanalyser och personliga anekdoter från hans tjänst som diplomat. Vi vill säga ett stort, varmt tack till Johan Molander som tog sig tiden och kraften att hålla detta föredrag för våra medlemmar! Sedan vill vi även tacka våra medlemmar som kom och som bidrag med kloka reflektioner och intressanta frågor under frågestunden.   Om du önskar att få ett foto borttaget meddela oss på pr@ufuppsala.se  Det går även bra att meddela oss om ni önskar att spara ett foto utan vattenstämpel.